Reflections השתקפויות

דיוקן עצמי בבית המשפט בחיפה 26.5.2019

מפגינים כורדים בהלסינקי, פינלנד 19.10.2019
מראה קטנה מצד ימין, או שמאל. השתקפות

השתקפויות במים

השתקפות במים. קריית ביאליק 2021