Reflections השתקפויות

השתקפות. שלולית במרכז מסחרי בעיר נשר. מרץ 2022
השתקפות. שלולית במרכז מסחרי בעיר נשר, מרץ 2022
השתקפות, אזור התעשייה מפרץ חיפה, מרץ 2022
השתקפות במי אפסיים עם החזר אור פריזמטי. 2022
השתקפות – בשלוליות בת גלים, חיפה, ינואר 2022
דיוקן עצמי בבית המשפט בחיפה 26.5.2019

מפגינים כורדים בהלסינקי, פינלנד 19.10.2019
מראה קטנה מצד ימין, או שמאל. השתקפות

השתקפויות במים

השתקפות במים. קריית ביאליק 2021
השתקפות בשלולית.

צלמו השתקפויות

 

שלוליות והשתקפויות בקריית ביאליק