Street Photography

מנוחה לרגע

צילום ברשות הרבים. מנוחה לרגע עם הכלבים בפינת 'בית הקרנות' בשכונת הדר, חיפה 29.11.2019

 

d99a0157-000-750

צילום ברשות הרבים. המצולמת האלמונית זיהתה את המצלמה והגיבה בשיתוף פעולה ידידותי והמשיכה בדרכה. הלסינקי, אוקטובר 2019

 

d99a8992-900

צילום ברשות הרבים. מצעד הווטרנים, ותיקי הלוחמים מברית המועצות לשעבר, שנלחמו נגד גרמניה הנאצית במלחמת העולם השניה צעדו בשכונת הדר שבחיפה והתאספו לעצרת זיכרון באמפיתיאטרון שבפינת רחוב ארלוזרוב פינת מידרחוב נורדאו. 10.5.2019 יום שישי בין הצועדים לא רק ותיקי החיילים והקצינים אלא גם ילדיהם, נכדיהם וניניהם. חלק נכבד מהם נשאו תמונות של קרוביהם שנספו בקרבות.

בבל פלצ

צילום ברשות הרבים. תיירים צעירים מצטופפים מעל "הספריה הריקה", יצירתו של מיכה אולמן, ושומעים הסבר על ליל שריפת הספרים בברלין. כיכר בבל מול הספריה שממנה הוציאו ספרים לשריפה, פברואר 2018.

ליוי תנועה

צילום ברשות הרבים. ליווי תנועה בתל אביב 2018

התחממות גלובלית

צילום ברשות הרבים. הפגנה. "זיכרו את פריס" (הסכם פריס העוסק הפחתת פליטת גזי חממה, 2015) אומר השלט שעל הדמות המחופשת לפרה, שהשתתפה במשמרת מחאה נגד ההתחממות הגלובאלית. עשרות אזרחים הגיעו למרכז הלסינקי במזג אוויר קר כדי לקחת חלק באירועי המחאה נגד שינויי האקלים הנובעים ממעשי האדם ושמתקיימים בערים רבות בעולם בימי שישי. מרכז הלסינקי 18.10.2019

צילום רחוב – – אתר In-Public

על צילומי רחוב אפשר לקבל פרס ישראל.