The Print Revolution מהפיכת הדפוס

(השאלות שעליהן יש להשיב בהמשך העמוד)

יוהאן גוטנברג
כיצד הומצא הדפוס

https://www.galim.org.il/history/unit/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1/0?lang=he

מהפכת הדפוס – תרבות הדפוס באתר מט"ח – כדי להשיב על השאלות שקיבלתם כאן צריך לקרוא את הדף ולהזכר בשיעורים.

שאלות (השיבו על שלוש מארבע השאלות):

  1. מי הרוויח ממהפיכת הדפוס?  ציינו לפחות גוף אחד והסבירו איזו תועלת הוא הפיק ממהפיכת הדפוס.
    2. מי הפסיד ממהפיכת הדפוס? ציינו לפחות גוף (קבוצה/ארגון) אחד והסבירו מה נגרע ממנו.
    3. כניסת טכנולוגיה חדשה בדרך כלל מלווה בתקווה ובחשש.  איזו תקווה שליוותה את כניסת הדפוס, ליוותה גם כניסה של טכנולוגיית תקשורת מאוחרת יותר? הסבירו.
    4. איזה חשש שליווה את אימוץ טכנולוגיית הדפוס, ליווה גם כניסה של טכנולוגיות תקשורת מאוחרות יותר? הסבירו.

כאמור – כדי להשיב על השאלות שקיבלתם כאן צריך לקרוא את הדף ולהזכר בשיעורים ואפשר גם לחשוב ולשאול סביב.

להגשה בקובץ word (לשלוח אלי במייל) עד 7.12.2021

בהצלחה !

קריקטורה של בידרמן – https://img.haarets.co.il/img/1.10441702/3251246733.PNG?precrop=823,508,x0,y0&height=632&width=1024

מתוך עיתון הארץ 3.12.2021: החרדים התחננו בפני שר התקשורת: מנע ניוד מספרים כשרים, זה גרוע מהשואה. כתבה של אנשיל פפר, ראו הציטוט מהכתבה:

"מאז נכנס ניוד המספרים לתוקף, שרי התקשורת השונים נענו לדרישת הרבנים ואפשרו לחברות הסלולר להחריג את המספרים הכשרים מניידות. הנדל שינה את המדיניות ובתקופה הקרובה ייערך שימוע במשרד התקשורת שצפוי לקבוע שגם לקוחות המחזיקים בקווים כשרים יכולים לנייד את מספרם. במילים אחרות, צרכן חרדי יוכל להמשיך להחזיק בטלפון שחסום לאינטרנט ולמספרים האסורים, אבל זה ייהפך למעשה וולונטרי. אם ירצה, יוכל לנייד את המספר "הכשר" אל סמארטפון רגיל – ואיש לא יידע. אלמנט הכפייה הקהילתית יאבד לרבנים, ועל כך הם באו לזעוק לשר ביום שני."

הסבירו כיצד אפשר להשתמש בכתבה הנ"ל בכדי להשיב על אחת מהשאלות( 1 עד 4 ).
כיצד הקריקטורה (ראו הקישור מעלה) מבטאת את הנושא של חשש מטכנולוגיה חדשה?

באותו העניין כתבה ב"סרוגים"