The Print Revolution מהפיכת הדפוס

(השאלות שעליהן יש להשיב בהמשך העמוד)

יוהאן גוטנברג
כיצד הומצא הדפוס

https://www.galim.org.il/history/unit/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1/0?lang=he

מהפכת הדפוס – תרבות הדפוס באתר מט"ח – כדי להשיב על השאלות שקיבלתם כאן צריך לקרוא את הדף ולהזכר בשיעורים.

שאלות (השיבו על שלוש מארבע השאלות):

  1. מי הרוויח ממהפיכת הדפוס?  ציינו לפחות גוף אחד והסבירו איזו תועלת הוא הפיק ממהפיכת הדפוס.
    2. מי הפסיד ממהפיכת הדפוס? ציינו לפחות גוף (קבוצה/ארגון) אחד והסבירו מה נגרע ממנו.
    3. כניסת טכנולוגיה חדשה בדרך כלל מלווה בתקווה ובחשש.  איזו תקווה שליוותה את כניסת הדפוס, ליוותה גם כניסה של טכנולוגיית תקשורת מאוחרת יותר? הסבירו.
    4. איזה חשש שליווה את אימוץ טכנולוגיית הדפוס, ליווה גם כניסה של טכנולוגיות תקשורת מאוחרות יותר? הסבירו.

כאמור – כדי להשיב על השאלות שקיבלתם כאן צריך לקרוא את הדף ולהזכר בשיעורים ואפשר גם לחשוב ולשאול סביב.

להגשה בקובץ word (לשלוח אלי במייל) עד 7.12.2021

בהצלחה