מירקמים

חבילות קש מגולגל. איזור פוזנן, פולין 2019
לחם
עוגת תפוחים
מלון חצוי
מלון ספרדי
גרגרי רימון
בננות
ענבים
מפגש מרקמים מפגש ירקות
טאבולה

המשך יבוא