לרוחב – או לגובה?

מתי לצלם לרוחב? – מתי לצלם לגובה?

נגן טובה בהפגנה בירושלים 8.8.2020. צילום לגובה. Vertical Photography וגם, עומק שדה נוטה לקטן + הבעה

הפגנה בירושלים 8.8.2020. הקפאת תנועה. צילום לרוחב. עומק שדה גדול.
שוטרים עומדים בשורה, בהפגנה בירושלים 1.8.2020. תמונה לרוחב, פרספקטיבה קווית, עומק שדה גדול