לרוחב – או לגובה?

מתי לצלם לרוחב? – מתי לצלם לגובה? (ובכלל, מה לצלם?)

Horizontal Photography צילום לרוחב, וגם צילום מיקצב. חיפה, מצעד הגאווה, יוני 2022

נגן טובה בהפגנה בירושלים 8.8.2020. צילום לגובה. Vertical Photography וגם, עומק שדה נוטה לקטן + הבעה
צילום לרוחב. מקסימום מבנה ועשן. צילום בשעת בין ערביים.

הפגנה בירושלים 8.8.2020. הקפאת תנועה. צילום לרוחב. עומק שדה גדול.
שוטרים עומדים בשורה, בהפגנה בירושלים 1.8.2020. תמונה לרוחב, פרספקטיבה קווית, עומק שדה גדול