Smoke אניות מעשנות וזה לא לא חוקי

אניות מעשנות ומותירות חותמת באוויר של כולם במפרץ חיפה: התמונות וסרטוני הווידאו בעמוד זה צולמו במפרץ חיפה בשנתיים האחרונות.

משרד התחבורה טרם הסדיר את החקיקה נגד פליטת עשן מכלי שייט.
מדינת ישראל לא חתמה על הסעיף השישי לאמנת מרפול העוסקת במניעת מגוון אפשרויות לזיהום הים; אין אכיפה של 'חוק הנקיון' ושל 'חוק אוויר נקי' על אניות במים הטריטוריאלים של ישראל.  אניות ישנות או אניות חסכניות, צורכות דלק שאינו דל גופרית ולכן המנועים פולטים עשן שחור בהיקף גדול (תלוי במנוע). שימוש בדלק זול או באניות ישנות מוזיל את מחיר ההובלה של הסחורה המועברת, מה שגורם לשביעות רצון במשרד הכלכלה.
באופן מצער משרד להגנת הסביבה אינו המשרד לתלונות הציבור בנושא זה. על פי החלטת ממשלה 529 מספטמבר 2015, עם המשרד להגנת הסביבה רק מתאמים בנושא זה. בקיץ האחרון אמר שר התחבורה ישראל כץ בעת ביקור בחיפה ש"האוויר הנקי הוא הדבר הכי חשוב".  אני חושב שהוא צודק.    29.1.2018 – 16:15, חיפה

אניה להובלת כימיקלים עוזבת את נמל חיפה. 2016:
FB-smoking Haifa by-160112

נושאת המסוקים הבריטית מעשנת בנמל חיפה. ביקורה ארך חמישה ימים:

שאלות סביבתיות
FB-180129-Haifa

אניה מתוך מעשנת מתוך הנמל:

אדם וסביבה  +(מצגת)  באתר תרבות ILFB-170928-Smoking Shahaff

אמנם שטח הים התיכון הוא אחוז קטנטן משטח הימים בעולם, אבל תעבורת הספינות בו היא כ-30 אחוז מנפח התעבורה הימית העולמית, בעיקר בגלל תעלת סואץ. לכן, זהו אינטרס ישראלי שלא יזהמו באזורנו, שלא יגיעו לארץ אניות מזהמות ושלא נזהם בארצות אחרות.

מיכלית במפרץ חיפה:

ט"ו בשבט בסימן איכות הסביבה – באתר בני המושבים

fb-170915-smoke-SEAGO ISTANBUL

אניה להובלת כלי רכב נכנסת למפרץ חיפה:

ט"ו בשבט בחלון ירוק – אתר קק"ל לצעירים

FB-160427-Haifa

מיכלית מעשנת 4.4.2016:

FB-160404-Haifa-Oil-Tanker

סקר "היבטי זיהום אוויר בנמל חיפה" של אבי מושל מ-2012, שמצא שהאניות הגדולות בנמל חיפה פולטות כ-2,000 טון תחמוצות גופרית, ועוד עשרות קילוגרמים של מתכות רעילות כגון כרום, קדמיום, כספית, וארסן. זיהום האוויר מאניות במפרץ חיפה מצטרף לזיהום האוויר משאר המקורות, ותורם לעודף תחלואה ותמותה באזור המפרץ. היקף הזיהום המיוצר בנמל חיפה דומה להיקף הזיהום שנפלט מבתי הזיקוק בחיפה.

המנוטרת ביותר בעולם  (רשימה ב'העין השביעית')

 

משימה: צלמו מפגעי סביבה.  תיקון עולם

העמוד בבניה – סבלנות