200722 -XR Pipes

 "חוק ההסמכה", המכונה גם "חוק הקורונה הגדול" היה אמור להגיע להצבעה בכנסת היום 22.7.2020.

החוק המוצע מעניק לראש הממשלה סמכויות רבות מידי על חשבון סמכויות הכנסת. בכך נפגע (שוב) עקרון הפרדת הרשויות.

פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים. עשרות חסמו את שלוש הכניסות לכנסת בחלקם אף כבלו ידיהם זה לזה בתוך צינורות, וכל זאת עקב החוק שיקנה לממשלה סמכויות חירום נרחבות ואשר צפוי לעלות להצבעה שניה ושלישית היום.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים. עשרות חסמו את שלוש הכניסות לכנסת
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים. עשרות חסמו את שלוש הכניסות לכנסת בחלקם אף כבלו ידיהם זה לזה בתוך צינורות, וכל זאת עקב החוק שיקנה לממשלה סמכויות חירום נרחבות ואשר צפוי לעלות להצבעה שניה ושלישית היום. בתמונה, מגבני"קים מעל לשרועים על הכביש.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים.
פעולת מחאה וחסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב, הבוקר 22.7.2020 בירושלים. מימין בצילום: סדי בן שטרית
הביאו קאטר, "תוכי" לחתוך את השרשראות. לא עזר
הביאו "תוכי" שני, יותר גדול. לא הצליח לחתוך את השרשרת.
כוחת הכיבוי מפצחים את שרשראות הברזל. שוטר אחד עם מצלמת גוף מצלם גם בטלפון את התהליך בעוד קצין המשטרה הבכיר נצ"מ יעקובי מתחנת מוריה, צופה במתרחש ממרחק קצר.

החוק כזכור עבר.

המשך יבוא – העמוד בהכנה

חיפה, מרכז חורב בחיפה ומחאת הדגלים השחורים נגד ראש ההממשלה המואשם בהאשמות פליליות כבדות: שוחד, מרמה והפרת אמונים 11.7.2020

מרכז חורב ומחאת הדגלים השחורים נגד ראש הממשלה המואשם בפלילים – חיפה, 18 ביולי 2020

קבלת שבת בבלפור, סמוך למעון ראש הממשלה 24.7.2020 ירושלים

#עוליםלבלפור

#ביביתתפטר!!!