השתקפויות במים

השתקפויות

ref-O-Dafna-2017השתקפות בחצר בית הספר אורט דפנה, 2017

Reflect-w650-Bustab-Kהשתקפות בבריכת בוסתאן כיאט, חיפה 2014. דרך חיפוש ההשתקפות מתגלים עניינים אחרים

Reflect-w650-2017עמוד חשמל בשלולית ליד הפוארה. קרית ביאליק 2017

 

התנסות תלמידים בנושא השתקפויות

 

 

סוגייה מקומית לתיקון