Motion תנועה

תנועה

אחד מעמודי התווך של לימודי הצילום הוא נושא השליטה בביטויי התנועה.
תנועה, בדרך כלל תנועה שיש בה משהו יותר ספורטיבי, מהיר, שיש אתגר לצלם אותו.
תנועה, שיש בה נוכחות מרשימה במסגרת הנתונה, הקומפוזיציה.
תנועה, שהיא העיקר בתמונה, היא הנושא ומכאן שעל התנועה לתפוש את מירב תשומת הלב.
תנועה – ולא דווקא "הרגע המכריע" כפי שניסח א.ק. ברסון (נלמד על כך).

ביטויים של תנועה בצילום: הקפאת תנועה, ליווי תנועה, טשטוש תנועה. ראו דוגמאות.

הקפאת תנועה;  לכידת הרגע הדרמאטי במהירות רבה בכדי "להקפיא" את התנועה המהירה, באוויר. מהירות הצילום גבוהה
D1188-053-Amos Ben Gershom
משחקי המכביה ה-19. קפיצה למרחק במסגרת תחרויות האתלטיקה בהדר יוסף. צילום עמוס בן גרשום, 25.4.2013, לשכת העיתונות הממשלתית.

ליווי תנועה; את התנועה מלווה הצלם עם מצלמתו ותוך כדי הזזת המצלמה בעדינות עם כיוון הצועדים הוא מצלם. התוצאה היא, שהתנועה חדה יותר מהרקע שלה, לדוגמא כאן, הקרקע. מהירות הצילום מעט נמוכה במקרה כזה 1/15, אולי 1/30.
D1082-043-Avi Ohayon   טקס פתיחת משחקי הספורט של המכביה ה 18 במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה שמעון פרס, באצטדיון רמת גן. צילום אבי אוחיון, 13.7.2009, לשכת העיתונות הממשלתית.

לטשטוש תנועה גרסאות מרובות שעיקרן חוסר חדות עד מריחה של ממש בתנועה, והפיכתה למעט שקופה, בעוד שהדוממים בסביבה נראים חדים וברורים. כאן בגרסת לילה, בחשיפה ארוכה (שניה או יותר); במשך החשיפה האורות של המכוניות הותירו את רישומם בצורה של פסי אור על הכביש. ברור שאין להזיז כלל את המצלמה בשעת צילום מסוג זה.
D482-051-Hanrik-Nati.jpg   עורק התחבורה "נתיבי אילון", בעיר תל אביב, בצילום לילי. צילום הנריק נטי, 27.11.1983, לשכת העיתונות הממשלתית.

דוגמאות נוספות יגיעו לכאן.

***

צל; צל הספורטאי בחלק המואר, הספורטאי ברובו בהיר על רקע הצל. הרגע המכריע מתבטא כאן בתנועת הספורטאי שנמצאת בשיאה, צילו במיטבו והוא ממוקם במקום מצויין במעגל האור: התנועה לימין, המבט לשמאל ורגל ימין של הספורטאי נפרדה מהקרקע חלקיק שניה לפני הלחיצה על כפתור הצילום. שילוב של מושגים מוכרים מעולם הצילום בתמונה אחת בדרך כלל מייטיב עימה. לפחות מספק מילים לאלף שמצפים מתמונה טובה.
D672-074-Avi Ohayon.jpg   מופעי טקס פתיחת משחקי הספורט של המכביה ה-16, באיצטדיון טדי בירושלים. בצילום, שיאן ישראל בקפיצה במוט אלכס אברבוך, נושא את לפיד המכביה. צילום אבי אוחיון, 16.7.2001, לשכת העתונות הממשלתית.

***

בתמונה מטה: טשטוש תנועהמריחת תנועה: המכוניות נוסעות ותנועתן מיטשטשת. תיבת הדואר האדומה והטלפון הציבורי נטועים בקרקע, יציבים, ולכן נותרים חדים. צילום יאיר גיל

D99A1471-900

למשימות שליש ב'