Too Far רחוק מידי

דוגמא שלילית – חזיר בר בחיפה מצולם מאד מרחוק, החזיר קטן בחצי אור/צל. חיפה 2020
מסוק צהוב מעל הנמל הסיני במפרץ חיפה 2020
חזירי בר חיפאים בלילה. תאורת הרחוב צהובה-כתומה מדגישה במיוחד את הצללים של הצופים בחזירים, ולא את בעלי החיים.

ראו צילום בגשם [מים בכל המונה]