גשם. צילום בגשם

גשם באוניברסיטת חיפה

עוד גשם ביום חורפי

עוד גשם באותו המקום
עמוד הגשם המתפתח


MARCH 2018 STREET PHOTOGRAPHY CONTEST SUBMISSIONS – RAINY DAY

Friedensreich Hundertwasser

קישור למשימה: https://sites.google.com/a/bialik.ort.org.il/sviva-2018-2019/rain