גשם. צילום בגשם

גשם על שלולית
מטריה בחצר ביום גשם – – 2022
ברד ביום גשם – – 2022
באנר 2; יום גשם 2022
מי גשם זורמים לפתח הניקוז
גשם על עירי 17.12.2020
גשם על מכוניתי 17.12.2020 חיפה
גשם בוואדי רמז, חיפה 20.11.2020
גשם בחיפה 4.11.2020 ואדי רמז
גשם Rain וואדי רמז, חיפה 4.11.2020
גשם באוניברסיטת חיפה

עוד גשם ביום חורפי

גשם על מעבר חציה
עוד גשם באותו המקום

עמוד הגשם המתפתח


MARCH 2018 STREET PHOTOGRAPHY CONTEST SUBMISSIONS – RAINY DAY

Friedensreich Hundertwasser

קישור למשימה: https://sites.google.com/a/bialik.ort.org.il/sviva-2018-2019/rain