Before-and-After

שינויים. ארבע העונות. ט"ו בשבט, סביבה
[לצפייה באמצעות מסך מחשב – לא בטלפון המכונה "חכם"]

צד ימין של התמונה צולם שבוע אחרי הצד השמאלי
IMG_20180125_154717-900

עקבות השריפה בחיפה 24.11.2016 ושנה וחדשיים אחרי:
שרוף וירוק
נחל רמז, חיפה; משמאל יום אחרי השריפה בכרמל, מימין שנה וחדשיים אחרי. חצי חצי.

אפשר גם בחילוף ימין שמאל:
יום אחרי השריפה - שנה אחרי
נחל רמז שרוף, ומתחדש. חיפה יום אחרי השריפה ושנה וחודשיים לאחר מכן.

בהפרש של חודש:
שלולית חורף סמוך לפוארה
מימין – דצמבר 2017, משמאל ינואר 2018. ההבדלים קטנים שלולית החורף סמוך לפוארה, ובפער של חודש בערך. פח אשפה עירוני זרוק בשולי שדות כפר ביאליק. שלולית החורף נקווית סביבו.

IMG_20180131_155022-900גרסא נוספת

IMG_20180125_154712-900שלולית בעקבות גשם – ואותו המקום יבש לאחר שבוע

IMG_20171227_075548-900

שינויים – יבש ומוצף

צילומים מהסביבה הימית שראינו בשיעור של ט"ו בשבט; ארובות של אניות פולטות עשן.
עוד בסביבה, עשן ממקורות נייחים, למשל מסביבת מתחם בתי הזיקוק שבמפרץ חיפה:

העצים מסייעים להפחית את זיהום האוויר. 

 

[המשך יבוא]