מקום בערב

צילומים המתארים מקום באווירת בין ערביים:

אחרי שקיעה. תאורה: השמיים והקרקע בתאורה מאוזנת פחות או יותר
מקום אחרי שקיעה ועוד לא חשיכה – אבל – אין איזון עם תאורה מלאכותית שבקושי קיימת בתמונה.
מקום לעת ערב – כבר לא יום ועוד לא לילה – התאורה הטבעית מתמזגת ומשתלבת עם התאורה המלאכותית
מקום לעת ערב. חיפה. שילוב תאורה טבעית של סוף היום עם תאורה מלאכותית שמצויה במקום
צילום מקום. שילוב של פנים וחוץ לעת ערב. צילום באמצע היום היה גורם לסנוור מתאורת החוץ ולהצללה מתאורת מאזור הפנים.
תרגיל מקום לעת ערב, כמעט לילה – לא רואים את התאורה הטבעית
תאורת הרקע ותאורת הקרקע בסוג של איזון – התאורה הטבעית מתמזגת ומשתלבת עם התאורה המלאכותית
עוד לא לילה וכבר לא יום – התאורה הטבעית מתמזגת ומשתלבת עם התאורה המלאכותית
שרידי אור יום בשילוב תאורה מצויה. ביה"כ חזקה אמונה, נוקסוויל 2009

רחוק מידי. לא מתאים. עבור תרגילנו זה מקום מרוחק מידי. צריך להתקרב אם אפשר.

ראו הקישור למקום קרוב
מתאים: איזור שכוח בהדר, חיפה. הנגדה בין מוזנח, ישן וחדש (ברקע)

ראו הקישור למקום קרוב