מקום קרוב

מקום מתכוון למקום קרוב. כמה קרוב? ככה, מטרים עד עשרות מטרים מהמצלמה. בעניין השמיים – השתדלו להמעיט בהם. ראו התייחסות לשמיים רבים בתחתית העמוד. מקור השראה לצילומי המקום שבעמוד זה ג'ואל מאיירוביץ.

המקום: מגדל המציל בחוף דדו
המקום: נקז חלוצי התעשייה שנהרס בחורף האחרון. חוף חיפה, אביב 2019
המקום: החצר והכביש בשלג, בנוקסויל 2009
מקום: טרגט בנוקסוויל טנסי
איזור שכוח בהדר, חיפה 2019 (חדש ישן ומוזנח)
Boon Forest יער בשלכת בבון 2009
מוטל לה קינטה בנוקסוויל 2008. תמונה מאוזנת, מעט שמיים, הצל בחזית והעיקר מואר.

לא מקום קרוב אלא התייחסות לשמיים, הרבה שמיים: שמיים מעניינים, נוקסוויל טנסי 2009
ממליץ למזער את השמיים אם אין בהם משהו מיוחד. כאן יש.

ראו צילומים של ג'ואל מאירוביץ Joel Meyerovich

ראו הקישור למקום בערב

בערב, מקום בין מטה כחול לבן למטה הליכוד ושלט של כחלון, בחיפה 9.4.2019
העירייה שלחה מטאטא בבוקר.
רחוק מידי. לא מתאים. עבור תרגילנו זה מקום מרוחק מידי. צריך להתקרב אם אפשר.

מתאים: איזור שכוח בהדר, חיפה. הנגדה בין מוזנח, ישן וחדש (ברקע)