Aesthetics of the Inferno האסתטיקה של התופת

האסתטיקה של תופת – בהשתתפות 13 אמנים בציור, פיסול, צילום וחירור נייר.

אסתטיקה תופתית

'האסתטיקה של התופת', Aesthetics of the Inferno הכנת התערוכה

טרום פתיחת 'תערוכת האסתטיקה של התופת', גלריה 'זבולון', אוניברסיטת חיפה

בפתיחת 'תערוכת האסתטיקה של התופת', גלריה 'זבולון', אוניברסיטת חיפה: האוצרת קרן בן הלל וראש החוג לתולדות האמנות ד"ר יוחאי רוזן.

בפתיחת תערוכת 'האסתטיקה של התופת', גלריה 'זבולון', אוניברסיטת חיפה

בפתיחת תערוכת – 'האסתטיקה של התופת' – גלריה 'זבולון', אוניברסיטת חיפה

אוצרות תערוכת 'האסתטיקה של התופת' עם המנחה קרן בן הלל; גלריה זבולון, אוניברסיטת חיפה 10.4.2018sq-400-55

הצילומים שלי בתערוכה:

שריפה במזבלה 2014

השריפה ליד המכון לטיהור שפכים, שמדרום לבתי הזיקוק, בערה במשך תשעה ימים. למעשה לא ניסו ממש לכבות אותה אלא רק להכיל אותה; לאפשר לאש לכלות את חומר הבעירה וזהו.

שריפה במזבלה. תשעה ימים של בעירה עם עשן מסריח של חומרים טבעיים ופלסטיק, גומי ושאר מרעין. קיץ 2014

השריפה ליד המכון לטיהור שפכים, שמדרום לבתי הזיקוק, בערה במשך תשעה ימים.- קיץ 2014

הסרטון צולם בין 2015 ל-2018 סביב מתחם 'כרמל אוליפינים', של קבוצת בז"ן.

מדרש:
להבה עצומה
פירושה שריפת עודפי גזים – כלומר הייתה תקלה, או פעולה שיצרה גזים מסוכנים שיש להיפטר מהם. לא בא בחשבון לשחרר אותם לאוויר סתם כך ולכן הפתרון לשרוף אותם הוא הטוב ביותר.
גזים עודפים – פירושו חומר גלם שעקב תקלה או פעולה יזומה במתקן אינם מנוצלים ליצירת מוצרים.
מוצרים – תזקיקי נפט, וכל מיני לתעשיית הפלסטיק ועוד. אלה מיוצאים בהיקף עצום אבל מותירים כאן את הפליטות מהארובות, אבל גם עם הפליטות הלא-מוקדיות.
פליטות לא מוקדיות – מצנרת, ברזים, מגופים וכל השאר; לעיתים של חומרים אורגנים נדיפים.
חומרים אורגנים נדיפים – אוי.
קיטור – אדי מים, נראים כעשן לבן ומתנדפים מהר. לכשעצמו הקיטור לא מזיק.
עשן שחור בלילה – סטאטוס לא ברור עד הסוף, כמעט והביא לסגירת מפעל שפלט כזה. עשן שחור מזיק לסביבה ולמי שנושם אותו.
והעיקר שהלפיד הוא אביזר בטיחותי.
קבוצת בז"ן מובילה את רשימת המפעלים המזהמים; ראו בעתונות:
בצמרת המפעלים המזהמים ביותר ישראל: בזן  גלובס
המפעלים המזהמים בישראל: בזן,,, – כלכליסט
עשרת המפעלים המזהמים בישראל,,, – ישראל היום
המפעלים המזהמים בישראל: בז"ן חיפה בראש YNET
דירוג: המפעלים המסוכנים לציבור -MAKO
בזן בראש רשימת המפעלים המזהמים בישראל  107.5FM

קבוצת בזן מובילה את רשימת המפעלים המזהמים במדינת ישראל

בפתיחת תערוכת האסתטיקה של התופת גלריה זבולון, אוניברסיטת חיפה אפריל 2018