דוברים

ח״כ יוראי להב הרצנו בהפגנה בירושלים 21.11.2020

סדי בן שיטרית בעצרת בחיפה 26.11.2020