PerspectivA

נעסוק כאן בשני סוגים של פרספקטיבה: אווירית וקווית.

הפרספקטיבה היא נקודת מבט, או השקפה ועוד עניין: הפרספקטיבה בעמוד זה היא השיטה בה מוליכים את עין הצופה אל מעמקי התמונה. המסך הוא דו-מימדי ולכן התחושות של תלת מימד ו"עומק" הן כמובן אשליה. אפשר להעצים את הבנת המרחב באמצעות עירנות לנושא וצילום שמנצל את האובייקטים בשטח בצורה מושכלת.
כאן נדון בפרספקטיבה אווירית ובפרספקטיבה קווית.

פרספקטיבה אווירית

מיכל האמוניה וצנרת כחולה במתחם 'שיכון ובינוי' על רקע חיפה. פרספקטיבה אווירית
תא השטח הקרוב, מסתיר מעט מתא השטח שבאמצע (בתים על ההר) שמסתיר את תא השטח שברקע (זה שמואר באור חם).
זו הפרספקטיבה האווירית.
נוף בגליל; פרספקטיבה אווירית
פרספקטיבה אווירית – נוף בגליל 2019
הקוצים בחזית התמונה מסתירים חלק מהדרך אל הגבעה המיושבת שבמרכז וזו מסתירה את הדרך אל הגבעות שמעליה, שמסתירות את הדרך לגבעות הרחוקות יותר עד לאופק.
פרספקטיבה אווירית. קריית ביאליק 2019: הדשא מסתיר את השטח עד הגדר והעצים (לא רואים את הקרקע), והללו מסתירים מעט את השדה ועד לחומה, שמסתירה קצת את העצים שמאחוריה. אין קו ראייה רציף בין הדשא הקרוב לעצים הרחוקים.
פרספקטיבה אווירית בנוף חיפה. העצמים השונים מסתירים אלה את אלה (קצת), ואין קו ראייה רציף של הקרקע מהאזור הקרוב לאיזור הרחוק. בתים מסתירים עצים שמסתירים בתים אחרים שגם הם מסתירים עצים ובתים אל תוך עומק הצילום.

פרספקטיבה אווירית (משימה לתלמידים)

פרספקטיבה אווירית: אובייקטים קרובים מסתירים אובייקטים רחוקים יותר שמסתירים את הרחוקים עוד יותר

פרספקטיבה קווית

פרספקטיבה קווית.
קו החומה מימין, קו הצינור השחור, קו החוף, וקווי הגלים מוליכים מהאיזור הקרוב לאזור המרוחק בתמונה
פרספקטיבה קווית. (שביל בבית הקברות היהודי וויסנזיי, ברלין)
פרספקטיבה קווית. בית המשפט המחוזי בחיפה 2019
פרספקטיבה קווית; רחוב הנביאים, חיפה 2021

פרספקטיבה קווית (משימה לתלמידים)

השתקפויות