Blue-White

צילום כחול-לבןתקשורת צילומית בתולדות הציונות והמדינה, 1898-1998 מאת ד"ר רות אורן: הספר וערכת התצלומים הנלווית אליו משמשים כאן כמקור השראה.
הפעלת התלמידים בעקבות המדריך למורה העוקב אחר תכני הספר הנ"ל, ובעקבות צילומים התואמים לרעיונות הספר, ברוחם, בנשקף מהם ובאווירה שהם מייצרים.
כל הצילומים בעמוד זה מופיעים תחת הרישיון Creative Commons ייחוס 2.5 לא מותאם, או בחזקת 'נחלת הכלל', או מאוסף התצלומים הלאומי אשר בארכיון לשכת העתונות הממשלתית והשימוש בהם מותר בהתאם לכללים. הם אינם מתוך הספר והערכה הנ"ל, אבל משקפים את רוחם. 

Balfur st-Tel-Aviv-1921_Immigration_to_IsraelThis work has been released into the public domain by its author, shoshana olshtein
קבוצת עובדים המכינים לסלילת רחוב בלפור בתל אביב, 1921, ביניהם חיים צבי אברמוביץ (עם הזקן) המקור כאן

Agriculture_in_Israel-Ein_Ganim-KATIF-1923
קטיף בפרדס של הר-שמש, זוננברג אברהם, עין גנים. קוטפים עם סלי קש, יושבים על רקע הפרדס, 1923. הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני. הצלם לא ידוע.

שאלות:

1. צפו בשני הצילומים (מעלה) וחוו דעה מנומקת עד כמה הם מבויימים.
2. צפו בשני הצילומים מעלה, ובשני הצילומים מטה, וחוו את דעתכם בדבר שיוויון בין המינים בעבודה בתקופת טרום מדינה.
ראו שתי משימות נוספות במסגרת נוספת בהמשך.
את התשובות יש לשלוח לדוא"ל שלי

GPOhh-Women iin Ein Hard-Aug-1941-by-Zoltan-Kluger.jpg צילום זולטן קלוגר, עין חרוד 1941, אוסף התצלומים הלאומי (לע"מ) – –  הסיפור מאחורי התמונה ב"הארץ"

D516-096-Zoltan Kluger 1937.jpg
צילום זולטן קלוגר, מעבירים חצץ ב'סרט נע', עין גב, חומה ומגדל 1937, אוסף התצלומים הלאומי (לע"מ)

yellow-white-lineyellow-white-lineארכיונים מקוונים של צילומים:

ביתמונה הנו גוף התנדבותי הפועל לצורך שימור ותיעוד מקורות חזותיים הקשורים לתולדות עם ישראל לדורותיו ובכל מקום.

לע"מ, ארכיון התצלומים הלאומי מכיל למעלה מחצי מליון צילומים מתקופת טרום מדינה ועד ימינו. מתוקף החוק לע"מ מחוייב ללוות בצילום את ראשי המדינה.

ארכיון הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) – הוקם בשנת 1920 ומקיף מעל 110 שנות צילום ארץ-ישראלי.

יש עוד ארכיונים רבים

משימות
1 – מצאו עוד שני ארכיונים מקוונים העוסקים בתיאור המצולם של בניין הארץ.

חפשו בהם צילומים של קריית ביאליק. ספרו לי בדוא"ל מה מצאתם ובאיזה כתובת.

2 – "הנוכל הגדול של התרבות" כתב אדם ברוך על צילום, בפתיח ההקדמה שלו לספר הצילום של מיכה קירשנר, הישראלים, תצלומים 1977-1997, הוצאת 'הד ארצי' עמוד 8,  מצוטט בתוך תרבות ותקשורת חזותית;
מה הייתה כוונתו?
את התשובות יש לשלוח לדוא"ל שלי

yellow-white-line

המשך, לדיון בעבודות מתוך צילום כחול לבן – כאן
yellow-white-line
yellow-white-line
yellow-white-line

צילום כותרת העמוד – חוף קריית חיים בקיץ 2017. צילום יאיר גילyellow-white-line