Motion

ליווי תנועה – התנועה חדה יותר מהרקע. הרקע נראה "מרוח" קצת, לפי כיוון התנועה של המצלמה בשעת הליווי. דוגמא מירושלים ועוד דוגמאות בהמשך:

חתול בתנועה לילית

חתול חיפאי ממהר. צילום ליווי תנועה (המצלמה מלווה את תנועה החתול והצילום תוך כדי תנועתו)

ליווי תנועה
ירושלים, רחוב אגרון

ליווי תנועה בירושלים, רחוב אגרון

 

טשטוש תנועה – התנועה מטושטשת בעוד כל שאר העצמים (שאינם בתנועה) חדים.

טשטוש תנועה (התכנסות להפגנה), תל אביב 2018

טשטוש תנועה

טשטוש תנועה (מטוטלת של שעון במוזיאון האסלם) ירושלים 2018

D99A1471-900

טלפון ציבורי ותיבת דואר. שני אובייקטים שהולכים ונעלמים מחיינו חיפה, יוני 2019 המכוניות שברקע "מרוחות" – תנועתן מטושטשת

***

ליווי תנועה – הדמות שבתנועה יותר חדה מהרקע שלה. הרקע "מרוח" עקב תנועת המצלמה בעת הצילום שמהירותו קצת איטית; 1/30, אפשר פחות.

ליווי תנועה  (ברלין 2016)

ליווי תנועה, פאנניג  Panning

רוכב אופניים לעת ערב Panning in Munchen, 2019

ירושלים 21-11-2020 Jerusalem
ירושלים 21-11-2020 Jerusalem

הקפאת תנועה – התנועה (אמורה להיות ספורטיבית, מהירה) "קפואה". הצילום המהירות גבוהה והתאורה חזקה.                                 

הקפאת תנועה וגם תמונה לרוחב (קיץ 2020 בכיכר צרפת ("בלפור"), בירושלים).

אפשר לקבל עוד קצת השראה בבלוג של ניר

מילות חיפוש:

Panning Motion

Freezing Motion

Smearing Motion

Blurring Motion​