Motion

טשטוש תנועה – התנועה מטושטשת בעוד כל שאר העצמים (שאינם בתנועה) חדים.

טשטוש תנועה (התכנסות להפגנה), תל אביב 2018

טשטוש תנועה

טשטוש תנועה (מטוטלת של שעון במוזיאון האסלם) ירושלים 2018

D99A1471-900

טלפון ציבורי ותיבת דואר. שני אובייקטים שהולכים ונעלמים מחיינו חיפה, יוני 2019 המכוניות שברקע "מרוחות" – תנועתן מטושטשת

***

ליווי תנועה – הדמות שבתנועה יותר חדה מהרקע שלה. הרקע "מרוח" עקב תנועת המצלמה בעת הצילום שמהירותו קצת איטית; 1/30, אפשר פחות.

ליווי תנועה  (ברלין 2016)

ליווי תנועה, פאנניג  Panning

רוכב אופניים לעת ערב Panning in Munchen, 2019הקפאת תנועה – התנועה (אמורה להיות ספורטיבית, מהירה) "קפואה". הצילום המהירות גבוהה והתאורה חזקה.                                       דוגמא בהכנה

אפשר לקבל עוד קצת השראה בבלוג של ניר

מילות חיפוש:

Motion Photography

 Panning Motion

Freezing Motion

Smearing Motion

Blurring Motion​