נורדלים שהיו לבנים ועתה הם בגוון חום-יין

נורדלים בגווני חום-יין הם כאלה ששהו בסביבה של כימיקלים שונים (דלקים) בים, או בנחל. אין אחידות בגוונים הללו.

כדוריות חומר פולימרי (נורדלים) בכל מיני גוונים מחוף חיפה, ולכלוכים אחרים 2021

נורדל חום בפינה הימנית התחתונה של הצילום הנ"ל

נורדלים מחוף חיפה 2019
נורדלים מחוף חיפה 2019
נורדלים חתיכות קלקר ועצמים נוספים במסננת 2019

003   002  000  001  004 005 006