נורדלים 03

מהם הכתמים השחורים שרואים על חלק מהנורדלים?

מהם הכתמים השחורים, הנקודות השחורות שרואים על חלק מהנורדלים?

רמז: הנורדלים היו בים. כל מיני דברים שיש במים או בחוף נצמדו אליהם


002 004ח 001 005 003 006 007 008 009 000