כדוריות חומר פולימרי (נורדלים) בקישון

נורדלים בקישון. מה פירוש הדבר שיש נורדלים בקישון?

מה פירוש הדבר שיש נורדלים בקישון?

למה יש נורדלים בקישון? על שפת הנחל פתיתי פלסטיק מתעשיית הפלסטיק. מה דווקא שם?

למה יש נורדלים בקישון? במעלה הנחל יש מפעל שמייצר אותם. היתכן שכדוריות החומר הפולימרי (נורדלים) גלשו משם?

חומר פולימרי, "נורדלים" על גדת הקישון. מי ינקה את זה? איך??

001 002 003 004 005 006 007 008