דיפטיך

דיפטיכים:

טיפות גשם על חלון מכונית (גם מימין גם משמאל) 2021
דיפטיך Diptich אניות במפרץ חיפה 2021: רקע דומה, עצמים דומים. באזור הנמוך בהיר ויש התכהות הדרגתית לכיוון מעלה.
דיפטיך Diptich צללים: צורות דומות, קווים מעוגלים שאחד מהם "עובר חלק" מצד לצד. 2021
דיפטיך – נורדלים – דמעות של בנות ים על חוף חיפה2021
דיפטיך מאינה – 2020
לבניות בז"ן יום אחרי התמוטטות חלקית של אחת מהן. 12.6.2020
דיפטיך סביבתי לט"ו בשבט. מדבקות פרסומת על תמרורים זה סוג של ואנדאליזם.
חוטי החשמל בפרספקטיבה קווית את האופק ומתחתם הקווים של המדרכה, ירוק השדה מקבל השלמה בתמונה העליונה והקשת סוגרת ממעל כמכסה.