Trash pic up 2020

אנארכיסטים מפיצי מחלות שמאלנים ממומנים מהקרן החדשה – –

אנרכיסטים, בוגדים, מופרעים, מפיצי מחלות, מזוהמים – ציטטו בגלובס, אבל אני ראיתי את אוספי הזבל לקראת סיום ההפגנה 8.8.2020. עד היום לא היה דיווח על הדבקות בקורונה בעקבות הפגנה נגד נתניהו.

איסוף זבל לקראת סיום ההפגנה 8.8.2020

"אל תגררו את המדינה לאנרכיה, לאלימות, להשחתת רכוש, להפצת מחלות באמצעות תנאים סניטריים איומים של עשיית צרכים ברחובות ובחצרות". וואלה!

אוספים זבל בסיום ההפגנה נגד כהונת ראש ממשלה תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים

אוספים זבל בסיום ההפגנה נגד כהונת ראש ממשלה תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים
פרחים לשוטרים בסיום ההפגנה הענקית נגד כהונת ראש ממשלה תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים