Stain of Light – כתמי אור במרחב

בחיפוש אחר כתם או כתמי אור

כתם שמש על המנופים באדום לבן. נמל חיפה 19.12.2021, חיפה
כתם אור. על הנמל הסיני החדש, בחיפה

דג על רקע כתם אור. נחל סעדיה, חיפה 26.9.2021 – לכבוד יום הנחלים הבינלאומי
כתמי שמש ואור, והשתקפויות בנחל סעדיה – 26.9.2021 יום הנחלים הבינלאומי
כתמי אור על מבנה ואוטובוס, בשכונת הדר, בחיפה
כתמי אור במפרץ חיפה: על מיכלי תש"ן במיוחד, וגם על ישובים בגליל הקרוב/ 2021

המשך בהכנה