Stain of Light

בחיפוש אחר כתם או כתמי אור

כתם אור. על הנמל הסיני החדש, בחיפה

דג על רקע כתם אור. נחל סעדיה, חיפה 26.9.2021 – לכבוד יום הנחלים הבינלאומי
כתמי שמש ואור, והשתקפויות בנחל סעדיה – 26.9.2021 יום הנחלים הבינלאומי
כתמי אור על מבנה ואוטובוס, בשכונת הדר, בחיפה

המשך בהכנה