נורדלס מאי 20 Nurdles May

דמעות של בנות ים, בשפע ישר מחוף חיפה,
נורדלים שאספתי מרצועת חוף קצרה. ידועים בכינויים דמעות של בנות-ים

הנורדלים של השנה שעברה

מיקרופלסטיק