נורדלס מאי 20 Nurdles May

דמעות של בנות ים, בשפע, ישר מחוף חיפה,
נורדלים שאספתי מרצועת חוף קצרה. ידועים בכינויים דמעות של בנות-ים אבל האמת היא שהם "כדוריות חומר פולימרי" (נורדלים).

הנורדלים של השנה שעברה

מיקרופלסטיק

עמוד זה ועמודים אחרים בנושא "פלסטיק וזיהום סביבתי" מהווים חלק מתכנית לימודים בנושא צילום וקיימות.