Nurdles נורדלים

נורדלים 18.2.2021 אחרי סופת חורף די רגילה.

בחוף הים של חיפה בקטע שבין בסיס שובר הגלים של הנמל הסיני לבין מפעל גל-מרין, ברצועת חוף של כ-800 מטר התגלו נורדלים רבים. אלפי נורדלים. מכיוון שמשקל כל אחד הוא סביב 20 מיקרוגרם (דהיינו כ-50 נורדלים בגרם) אפשר לומר שיש בחוף הים קילוגרמים אחדים – – אבל אלה מפוזרים כגרגרי מיקרופלסטיק לכל רוח וזרם מים חולף.


פלסטיקים אחרים וליכלוכים אחרים + פסולת אורגנית על החוף בחיפה 19.2.2021 אחרי הסערה
נורדלים וליכלוכים אחרים + פסולת אורגנית על החוף בחיפה 19.2.2021 אחרי הסערה
נורדלים וליכלוכים אחרים + פסולת אורגנית על החוף בחיפה 19.2.2021 אחרי הסערה

גרופת צופת וסחופת 17-2-2021 חיפה

'Mermaid's tears' blight Pembrokeshire beach

דמעות של בנות ים Mermaid tears' are killing our oceans פלסטיקים אחרים


נורדלים בחיפה