ENV

לפיד במתחם בז"ן ממלא את תפקידו 26.2.20120. על פי הפרסומים מדובר בלפיד של הפצחן המימני. 26 פברואר 2020
עשן? גז? אבק?? מה זה משנה. מי רוצה לנשום את זה?
נראה כמו עשן, אולי אבק. בריאות זה לא יתן לאף אחד. למה זה קורה ומה זה בכלל. פברואר 2020