קופת צדקה-Cedaka-2019

קופסת צדקה קופת צדקה, המרכז הקהילתי היהודי בפוזנן, פולין 2019.
+ צילומים מבית הכנסת החרב