משימה לשיעורים הראשונים

משימות ראשית השנה מתחילות עם "צילום של התחלה" [דף עזר לשיעור]:

נושאים לצילום במסגרת תחילת השנה, חגי ראשית השנה:

 1. סליחות
 2. עשרת ימי תשובה
 3. הימים הנוראים
 4. כל נדריי
 5. תפילת נעילה
 6. שופר
 7. חתימה
 8. כפרות
 9. תשליך
 10. יום הדין
 11. חשבון נפש
 12. סעודה מפסקת
 13. ארבעת המינים
 14. הקפות
 15. תפילת הגשם
 16. אושפיזין
 17. נושא חפשי כרצונכם, שאת שייכותו לראשית השנה תוכלו להסביר
 18.  נסו לצלם מתוך המחשבה השואפת לתיעוד, לאסתטיקה ולמשמעות היסטורית/חברתית/אחרת כרצונכם.

yellow-white-line

yellow-white-line

סגר של חלון

משימות:
צילום של אובייקט קטן כמודגם כאן ובמיוחד בדף הרימון. הנחיות בכתה.
משימת השוואה בין דימויים: מצולם מצוייר וכתוב.

 

לעמוד הראשי