אורט דפנה

דיבורים וצילומים; מיזם ללימוד צילום דרך 'מורשת ישראל' בסיוע המרשתת:
מבט על תולדות הציונות דרך הצילום ומבט על הצילום דרך תולדות הציונות והמדינה. פיתוח רגישות לכלי הצילומי תוך התוודעות לתפקיד החברתי-תקשורתי-לאומי שלו.

   המטרה של מיזם הצילום הנוכחי היא ללמד להשתמש בצילום כדי לחבר את התלמידים למורשת ישראל ובמקביל ללמד על כך שהצילום הוא פעולה תקשורתית, הסטורית, פוליטית וחברתית.
בעבר היתה הפרדה בין הצלם המתעד יוצר התוכן לבין הצופה בתמונה, בתהליך איטי שתווך press-300דרך העתון או הספר. כיום הצילום הפך לפעולה שגרתית יומיומית נפוצה, מוכרת לתלמידים, שבה הם עצמם יוצרים תכנים ומפיצים אותם, דרך עולם הרשתות החברתיות ובמהירות רבה.

Logo-soc300
שני האתרים שבמיזם הזה מבקשים להשתמש באפשרויות הוויזואליות והתקשורתיות בכדי להעצים את התלמידים ולהקנות להם כלי לביטוי מושכל. מבנה האתרים מבטא את המטרה הכפולה הזו: מחד, אתר המורה כולל מידע דוגמאות וקישורים שמלמדים על השימוש בצילום למטרות לאומיות מתקופות ראשית הציונות, טרום המדינה ושבעים שנותיה, ובמקביל אתר התלמידים כולל תוצרים צילומיים שהתלמידים עצמם מפיקים ביחס לנושאי הלימוד.
kkl-jnf300

 השיעורים מעוגנים ברצף ההיסטורי האמנותי והתרבותי מימי החלוצים ועד לימינו. המשימות המוטלות על התלמידים מפתחות את החשיבה הצילומית בהקשר לקורות אותנו כאן, מוקירות את העבר ומכבדות את ההווה, וממריצות את התודעה החזותית למען תיעוד שיש בו סיפור ונגיעה אישית בתוך המכלול הלאומי.
Jewish agency logo300צמד האתרים הללו, של המורה ושל התלמידים, משולב ליחידה אחת דינאמית, שמתפתחת בכל שבוע בהתאם להתקדמות השיעורים.


הסמלילים בעמוד זה של גופי תקשורת, עיתונים שונים, ושל המוסדות הלאומיים לבניין הארץ

נושאים, משימות ועבודות תלמידים: צילום ומורשת ישראל

נושאים ומשימות:

הנדסת הנוף הצומח סביבנו – סימון מאווים ירוקים על קרקע חולית בקריית ביאליק (בהכנה)

חלוצים בגן שמואל. תמונה מבויימת, ללא פרטי יוצר. התמונה בחזקת נחלת הכלל

חלוצים בגן שמואל. תמונה מבויימת, ללא פרטי יוצר. התמונה בחזקת נחלת הכלל

נובמבר 2017
חלומות העבר, הפנים של היום; שדות הארץ בראי התקופה: –  צילומי תלמידים

צילומים של חפצים משפחתיים קטנים בניחוח של פעם, עם משפט סיפורי (או שניים): – צילומי התלמידים

ספטמבר אוקטובר 2017
תרגיל צילום ברוח חגי התקופה: רימונים וקטנים אחרים: – צילומי התלמידים, – קולאז' מצילומי התלמידים

משימת השוואה בין דימויים מצולמים מצויירים וכתובים.  (דיון בכתה)

משימות תחילת השנה (רשימה):  – שתי תמונות ראשונות של תלמידים

על הצלמים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל תחת השלטון הטורקי. מחצית המאה ה-19 (וגם ציון ראשונים במחוזות אחרים).

הצילום והמסורת היהודית – כאן התחלנו.

00071706.81.D2.92.98-Kiryat-Biaklik-by-Zoltan-Kluger
מרכז קריית ביאליק ב1944. צילום זולטן קלוגר, ארכיון המדינה:
הסביבה הזו של ק. ביאליק תזכה למשימת צילום מיוחדת בהמשך השנה.
 

ההשגים המצופים מהתלמידים הם:
– טיפוח חשיבה רפלקסיבית לגבי צילום ויצירתם צילומית, כלומר, לשכלל את השימוש שלהם בצילום האישי והחברתי.
– להבין את תפקיד הצילום בהסטוריה של הציונות.
– להקנות כלים ביקורתיים לצריכה של תקשורת חזותית.

 

 

green-white-line

באתר זה (yg.co.il – לשונית "אורט דפנה") חומרי רקע לשיעורי צילום בתוך תכנית 'תרבות ישראל' לכיתות ז'. כאן בעמודים אלה עיגון הנושאים הנלמדים בהסטוריה הצעירה של הציונות בצד ההוויה הצילומית שהחלה דרכה בערך באותן שנים. הצילום שהיה טכנולוגיה חדשה במאה ה-19 משיק להתחדשות התקומה היהודית בארץ ישראל בהיבטים אחדים ובהם השימוש שנעשה בצילום בכדי להפיץ את הבשורה: קורה כאן משהו גדול בואו להשתתף בכך או לפחות השיאו תרומה (קופסת קק"ל, מה עלה בדעתכם?).

באתר זה (yg.co.il) הכותרות מקושרות לחומרי עזר ורקע עם דוגמאות, ולאחר מכן הקישור עובר לצילומי התלמידים בתוך אתר bialik.ort.org.il שנמצא בגוגל סייטס. שני האתרים, הנוכחי וזה של בית הספר הם מרחב הפעולה האנטרנטי, ושם הביטוי של תכנית הצילום/תרבות ישראל.

 

צבעוניות מדודה על סולם שוכב

צבעוניות מדודה על סולם שוכב

משימות נוספות יכנסו לכאן.