מחאה במרכז הכרמל, 28 במאי 2022

מחאה נגד אי-חשיפת הסכמי ממשלת ישראל עם חברת פייזר בנושא חיסוני הקורונה, וכנגד כפייתם על הציבור. במקביל, למחאה הזו היו גם מסרים אחרים, כמו 'התקשורת משקרת', ועל כך שהוצבו מצלמות רבות במרחב הציבורי, וזאת עם טכנולוגיות זיהוי פנים מתקדמות. בנוסף, משתתפי האירוע מחו על אי קיום הבטחות מתקופת הבחירות כמו הגבלת כהונת ראש מתיחת ממשלה, ועל אי-פתיחת חקירה ממלכתית בנושא פרשת הצוללת.

מוצ"ש 28.5.2022, מרכז הכרמל, חיפה.

מחאה נגד אי-חשיפת הסכמי ממשלת ישראל עם חברת פייזר בנושא חיסוני הקורונה, וכנגד כפייתם על הציבור. במקביל, למחאה הזו היו שם גם מסרים אחרים, כמו 'התקשורת משקרת', ועל כך שהוצבו מצלמות רבות במרחב הציבורי, וזאת עם טכנולוגיות זיהוי מתקדמות. בנוסף, משתתפי האירוע מחו על אי קיום הבטחות מתקופת הבחירות כמו הגבלת כהונת ראש מתיחת ממשלה, ועל אי-פתיחת חקירה ממלכתית בנושא פרשת הצוללת. מוצ"ש 28.5.2022, מרכז הכרמל, חיפה.