לאור תקליטור

החזרת אור מתקליטור. הגוון האדום נובע מצידו האחר של הדיסק הצבוע באדום
החזרת אור מתקליטור
החזרת אור מתקליטור
החזרת אור מתקליטור
החזרת אור מתקליטור