במבט על:

מפות דינאמיות:

מכ"מ גשם – https://ims.gov.il/he/RadarSatellite

ערכי זיהום אוויר באזור חיפה – https://aqicn.org/map/haifa/

גשם – אבק – עננות וכל השאר ב- https://www.weather2day.co.il/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%9D-%D7%92%D7%A9%D7%9D