נקז

PANO_20170910_154233-900חוף הים של חיפה, בחלק הסמוך לאיזור התעשייה של קרית חיים. שם, בקצה רחוב חלוצי התעשייה נמצא נקז למי גשם. הנקז הזרים נוזל שחור ומצחין במשך כל הקיץ החם והשחון -ללא גשם, שבימים אלה הופך לסתיו. גם כעת (ספטמבר 2017) הוא [הנקז] מזרים משהו, כהה למראה ומסריח נורא.
עם כלי הצילום של המאה העשרים ואחת, קרי מצלמת טלפון ותכונות הפנורמה המובנות בה, נערוך מעקב אחרי התופעה. מכיון שהרשויות האמונות (עיריית חיפה, תאגיד המים מי כרמל, המשרד להגנת הסביבה, משרד הריאות) מודעות למצב, יש סיכוי שיהייה שינוי לטובה במקום והתופעה תיפסק. קיים גם סיכוי שלא יהייה שינוי מהותי והצילומים יהיו מוצלחים מתמיד.
בואו לצלם. שמרו מרחק מהנוזל.
נקז רחוב חלוצי התעשייה בחיפה – מזרים נוזל בעל תכולת קוליפורמים אדירה, חיידקים פתוגנים ומרעין בישין אחרים. בעיקר בסופי שבוע באים מתרחצים לחוף הים הזה.