ביבליוגרפיה וקישורים

[בהכנה (נושאים שונים)]

צילומים לעתונות – הצורך בקוד אתי, לשכת העתונות הממשלתית (לע"מ), מרץ 2018
טיוטת הקוד האתי לצילום חדשות, לע"מ

בלוג הפיקוח על לימודי הקולנוע והתקשורת

 פריטים הקשורים בהסטוריה של הצילום ובטכניקות שונות

 Stefan Richter. The Art of the Daguerreotype. Viking 1989

 Advanced Portrait Photography: A Complete Guide to Styles and Techniques . Roger W. Hicks 1998

Sarah Greenough  David Travis (Preface), Colin WesterbeckJoel Snyder. On the Art of Fixing a Shadow, One Hundred and Fifty Years of Photography. Bulfinch Press.  1989

Cech, John. Boy with a Camera. Pavilion Books 1995

yellow-white-line

פריטים הקשורים לצילומי הראשית; המאה ה-19 בפלסטינה-ארץ ישראל

ניר, ישעיהו. בירושלים ובארץ ישראל, בעקבות צלמים ראשונים  משרד הבטחון  1986

ניר, ישעיהו. ראשית הצילום בארץ-ישראל. אריאל 1989

שילר, אלי. לוין, מנחם (עורכים). צילומי ארץ ישראל הראשונים. מסע בעקבות צלמים ראשונים. אריאל 1989

ניסים, סנואה. הרץ, זאב. 150 שנות צילום 1839-1989. עולם הצילום 1989

און, איל. ורמן, דרור. ירושלים, דיוקנה של עיר בתמורה. ידיעות אחרונות 1985

 yellow-white-line

פריטים הקשורים בצילום בן תקופתינו

אזולאי, אריאלה. צילום. בתוך מפתח 2. 2010.  מאוחזר מתוך – http://mafteakh.tau.ac.il/wp-content/uploads/2010/08/2-2010-07.pdf

yellow-white-line

תיעוד

גיל-גלזר, יערה. ספר הצילום התיעודי, ביקורת חברה ותרבות בארה"ב בתקופת השפל הכלכלי והניו-דיל. רסלינג 2013

בר אור, אסנת. בית, ספר. הקיבוץ המאוחד, קו אדום 2002

רוברט קורנליוס – הדיוקן העצמי הראשון https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cornelius

בין חיפה ליריחו. הערים ההסטוריות בתצלומיו של זאב אלכסנדרוביץ 1932-1935. מוזיאון חיפה 2014

אורן, רות. צילום כחול – לבן. מדריך למורה. תל 1999

דגון, גדי (עורך). קרן קיימת ומצלמת, תמונות מהקופסא הכחולה 1903-2003. קק"ל 2003

 

Levinson, Joel d. Fleemarkets. Braus 1982

 Rothstein, Arthur. Photojournalism, Revised Edition. Amphoto 1979

Yapp, Nick. Hopkinson, Amanda. 150 years f Photojournalism. Ullmann, H. F., GettyImages. 2012

yellow-white-line

מונוגרפים:

לוין. מ., (עורך) מיכה בר-עם, המלחמה האחרונה, תצלומים. כתר. 1996.

רז. ג., סוסקין: רטרוספקטיבה, צילומים 1905-1945. מוזיאון תל אביב לאמנות, המוזיאון הישראלי לצילום ע"ש אלי למברגר בגן התעשייה בתל חי, 2003.

רובינגר. ד., קורמן. ר., ישראל מבעד לעדשה. 60 שנה כצלם עיתונות. כתר. 2008. ירושלים

(המקום יתמלא)

yellow-white-line

 מדריכים:

לנגפורד, מייקל. המדריך השלם לצילום. כתר 1985

 (יהייה המשך, הרשימה חלקית)

yellow-white-line

קישורי הפקת וידאו:

ברגור, אילת. מחשבות על תהליך הפקת סרט דוקומנטרי בביה"ס התיכוניים, 2006

(יהייה המשך, הרשימה חלקית)

yellow-white-line

Malul, Chen. In Color: Amazing Photos of Jews and Muslims in the Holy Land From 1900 Israel National Library. Haaretz 2017

(יהייה המשך, הרשימה חלקית)