א דפנה 2021-2022

קישורים שונים לשיעורים, לרעיונות והפעלות.

כתמי אור על בית ואוטובוס. חיפה, ספטמבר 2021
כתמי אור על בניין ומטרונית ברחוב הנביאים בחיפה 2021

כתמי אור

אוריינות מדיה