אודות

האתר הזה מוקדש ללומדי צילום. בדרך כלל אלה תלמידי מערכת החינוך, במפלסיה השונים, אם כי סיכוי טוב שגם מבוגרים יותר ימצאו בו עניין. המידע המובא כאן משלים שיחות שמתקיימות בשיעורים בכתה, מסגרת בית ספרית מחייבת. אין כאן מערכי שיעורים אלא חומרים שונים, משלימים לרעיונות וסיפורים מתקופות שונות, מפרקים בתולדות הצילום, כאלה שנראים לי מתאימים.

המניע להקמת האתר הזה היה תכניות לימודים שונות שהצילום היה הכרחי בהן ובראשן 'תרבות ישראל' (2017) שמקצוע הצילום שולב בה. החיבור הלא רגיל הזה נראה לי מאתגר ומפרה ולא רק מגביל כפי שניתן לחשוב במפגש הראשוני עם הרעיון. על הצימוד הזה ופשרו כתבתי כאן והעניין הזה עוד יתפתח.

לא מיותר לציין שהתכנים המובאים כאן משקפים את עמדות העורך ולא שום גוף אחר.

אפשר ליצור קשר בעמוד הזה

עמוד ה"אודות" עדיין בהכנה

שדות קריית ביאליק ספטמבר 2017שדות קריית ביאליק, ספטמבר 2017. צילום יאיר גיל

עניין קרוב

אתר ובלוג הצילום של יאיר גיל